Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 02 xuất bản ngày 05-01-2015: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2014 - 2015. (từ trang 04 đến trang 05)
20-12-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 06 đến trang 13)
22-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2013. (từ trang 14 đến trang 15)
27-12-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 16 đến trang 17)
30-12-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 18)
31-12-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 19 đến trang 21)
31-12-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 23)
31-12-2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2015 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 25)
31-12-2014 Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức và sự nghiệp năm 2015. (từ trang 26 đến trang 28)
09-12-2014 Quyết định số 1471/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hà Nam. (từ trang 29 đến trang 30)
09-12-2014 Quyết định số 1472/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ hoạt động của Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 36)
19-12-2014 Quyết định số 1557/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên tổ dân phố thuộc các phường, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. (từ trang 37 đến trang 42)
30-12-2014 Quyết định số 1691/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dâu tằm tơ vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 43 đến trang 46)
30-12-2014 Quyết định số 1692/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa thành phố Phủ Lý vào Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 47 đến trang 50)
31-12-2014 Quyết định số 1764/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Lưu. (từ trang 51 đến trang 52)
31-12-2014 Quyết định số 1765/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Nhật Tân. (từ trang 53 đến trang 54)
31-12-2014 Quyết định số 1766/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá. (từ trang 55 đến trang 56)
31-12-2014 Quyết định số 1767/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Hải. (từ trang 57 đến trang 58)
31-12-2014 Quyết định số 1768/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Tiên Tân. (từ trang 59 đến trang 60)
31-12-2014 Quyết định số 1769/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Kim Bình. (từ trang 61 đến trang 62)
31-12-2014 Quyết định số 1770/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Nam Châu Sơn. (từ trang 63 đến trang 64)
31-12-2014 Quyết định số 1771/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Biên Hoà. (từ trang 65 đến trang 66)
31-12-2014 Quyết định số 1772/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Hoà Hậu. (từ trang 67 đến trang 68)
31-12-2014 Quyết định số 1773/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Cầu Giát. (từ trang 69 đến trang 70)
31-12-2014 Quyết định số 1775/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Bình Lục. (từ trang 71 đến trang 72)
31-12-2014 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Hoàng Đông. (từ trang 73 đến trang 74)
3,724,264 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner