Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 06 xuất bản ngày 07-05-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-04-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học và Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. (từ trang 03 đến trang 10)
20-04-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. (từ trang 11 đến trang 20)
20-04-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 25)
25-04-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 32)
06-05-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Đại Hoàng dùng cho sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng. (từ trang 33 đến trang 50)
10-04-2015 Quyết định số 383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cấp phép lĩnh vực xuất bản. (trang 51)
08-04-2015 Quyết định số 365/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trường Mầm non và các Trường Tiểu học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng. (trang 52)
08-04-2015 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trường Mầm non và các Trường Tiểu học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục. (trang 53)
22-04-2015 Quyết định số 418/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam. (trang 54)
06-05-2015 Quyết định số 451/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục nghề đào tạo ngắn hạn cho lao động nông thôn giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 55 đến trang 56)
3,578,269 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner