Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 08 xuất bản ngày 22-07-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-07-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 03 đến trang 07)
02-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015. (từ trang 08 đến trang 09)
02-07-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 10 đến trang 12)
02-07-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016. (từ trang 13 đến trang 15)
02-07-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. (từ trang 16 đến trang 19)
02-07-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh biên chế công chức năm 2015; giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2016. (từ trang 20 đến trang 22)
02-07-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 29)
06-07-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và đường giao thông nông thôn, địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 37)
14-07-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 52)
02-07-2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 64)
02-07-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế - Thực hiện khai, nộp thuế điện tử. (từ trang 65 đến trang 66)
3,724,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner