Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 12 xuất bản ngày 30-11-2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-11-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 07)
09-11-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 19)
09-11-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 20 đến trang 44)
13-11-2015 Quyết định số 1423/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 45 đến trang 48)
27-11-2015 Quyết định số 1498/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 49 đến trang 60)
25-11-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam. (từ trang 61 đến trang 62)
3,714,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner