Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 03 xuất bản ngày 15-02-2016: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 07)
11-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 09)
05-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 10 đến trang 11)
12-01-2016 Quyết định số 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển giai đoạn 2016 ÷ 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 12 đến trang 24)
14-01-2016 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2016. (từ trang 25 đến trang 37)
22-01-2016 Quyết định số 224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 44)
18-01-2016 Quyết định số 91/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015. (từ trang 45 đến trang 50)
3,838,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner