Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 04 xuất bản ngày 31-03-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 05)
25-03-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý. (từ trang 06 đến trang 07)
07-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 17)
21-03-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 18 đến trang 30)
21-03-2016 Quyết định số 431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I. (từ trang 31 đến trang 32)
24-03-2016 Quyết định số 447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam. (từ trang 33 đến trang 38)
07-03-2016 Quyết định số 380/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016. (từ trang 39 đến trang 40)
29-03-2016 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục với Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Lục thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục. (từ trang 41 đến trang 43)
29-03-2016 Quyết định số 474/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân với Trung tâm Dạy nghề huyện Lý Nhân thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân. (từ trang 44 đến trang 46)
3,724,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner