Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 08 xuất bản ngày 25-06-2016: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-06-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 07)
24-06-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 13)
13-06-2016 Quyết định số 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 14 đến trang 19)
13-06-2016 Quyết định số 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (trang 20)
15-06-2016 Quyết định số 843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 21 đến trang 25)
13-06-2016 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 26 đến trang 47)
3,724,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner