Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 09 xuất bản ngày 30-06-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 03 đến trang 17)
17-06-2016 Quyết định số 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 18 đến trang 29)
22-06-2016 Quyết định số 882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 33)
22-06-2016 Quyết định số 883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam. (từ trang 34 đến trang 36)
22-06-2016 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam. (từ trang 37 đến trang 39)
22-06-2016 Quyết định số 885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số I với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số II thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý. (từ trang 40 đến trang 42)
22-06-2016 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban quản lý dự án huyện Lý Nhân thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân. (từ trang 43 đến trang 45)
13-06-2016 Quyết định số 820/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 47)
3,724,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner