Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 10 xuất bản ngày 01-07-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-06-2016 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban quản lý dự án huyện Duy Tiên thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Tiên. (từ trang 03 đến trang 05)
22-06-2016 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban quản lý dự án huyện Thanh Liêm thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm. (từ trang 06 đến trang 08)
22-06-2016 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng. (từ trang 09 đến trang 11)
22-06-2016 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục. (từ trang 12 đến trang 14)
24-06-2016 Quyết định số 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016. (trang 15)
24-06-2016 Quyết định số 915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. (từ trang 16 đến trang 18)
30-06-2016 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 19 đến trang 27)
24-06-2016 Quyết định số 895/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Lý Nhân. (trang 28)
30-06-2016 Quyết định số 952/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 29 đến trang 42)
3,724,261 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner