Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 15 xuất bản ngày 07-09-2016: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam. (từ trang 02 đến trang 26)
26-08-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. (từ trang 27 đến trang 35)
29-08-2016 Quyết định số 1297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nguyên trạng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Duy Tiên, Thanh Liêm và Bình Lục về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 36 đến trang 38)
31-08-2016 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam. (từ trang 39 đến trang 41)
26-08-2016 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp. (trang 42)
26-08-2016 Quyết định số 1281/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội truyền thống Hải quân huyện Thanh Liêm. (trang 43)
3,724,282 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner