Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 17 xuất bản ngày 04-11-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-10-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 09)
14-10-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên, số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 11)
18-10-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 12 đến trang 25)
18-10-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 31)
18-10-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn năm 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 32 đến trang 37)
19-10-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 44)
07-10-2016 Quyết định số 1575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về khối lượng riêng, hệ số nở rời của đá nguyên khối (đá vôi, đá Đolomít, đá sét) và tỷ lệ quy đổi từ gạch thành phẩm sang đất sét nguyên khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 45 đến trang 46)
24-10-2016 Quyết định số 1675/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 47 đến trang 59)
3,724,136 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner