Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 18 xuất bản ngày 21-11-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-11-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 09)
02-11-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 18)
08-11-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam. (từ trang 19 đến trang 23)
21-11-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 25)
07-11-2016 Quyết định số 1778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu công nghiệp Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 27)
10-11-2016 Quyết định số 1792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 31)
15-11-2016 Quyết định số 1823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 32 đến trang 43)
10-11-2016 Quyết định số 1796/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Nam. (trang 44)
10-11-2016 Quyết định số 1797/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Duy Tiên. (trang 45)
15-11-2016 Quyết định số 1826/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam. (trang 46)
30-11-2016 Quyết định số 1909/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Duy Tiên. (trang 47)
3,724,184 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner