Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 20 xuất bản ngày 29-12-2016: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 03 đến trang 19)
08-12-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 20 đến trang 24)
08-12-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 25 đến trang 39)
08-12-2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và Chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 40 đến trang 42)
08-12-2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 43 đến trang 44)
08-12-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2015. (từ trang 45 đến trang 46)
3,724,290 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner