Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 06 xuất bản ngày 31-03-2017: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 15)
21-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 16 đến trang 18)
28-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015, Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015, Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 19 đến trang 21)
24-02-2017 Quyết định số 222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 34)
28-02-2017 Quyết định số 238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. (trang 35)
23-03-2017 Quyết định số 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. (từ trang 36 đến trang 49)
10-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 50 đến trang 52)
06-03-2017 Quyết định số 258/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 55)
3,923,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner