Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 07 xuất bản ngày 28-04-2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 22)
03-04-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định khối lượng riêng và hệ số nở rời của đá (đá vôi, đá Dolomít, đá sét) nguyên khối; tỷ lệ quy đổi từ gạch đất nung thành phẩm sang đất sét nguyên khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 25)
05-04-2017 Quyết định số 452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng. (trang 26)
17-04-2017 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh. (từ trang 27 đến trang 28)
27-04-2017 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Lý Nhân. (từ trang 29 đến trang 31)
27-04-2017 Quyết định số 574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Kim Bảng. (từ trang 32 đến trang 34)
27-04-2017 Quyết định số 575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Duy Tiên. (từ trang 35 đến trang 37)
27-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. (từ trang 38 đến trang 41)
30-03-2017 Quyết định số 415/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội Điều dưỡng tỉnh Hà Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp. (trang 42)
3,714,197 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner