Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 18 xuất bản ngày 21-08-2017: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2017 - 2018. (từ trang 03 đến trang 04)
10-08-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 05 đến trang 10)
16-08-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 11 đến trang 12)
16-08-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 14)
16-08-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 16)
16-08-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 17 đến trang 18)
16-08-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 19 đến trang 20)
17-08-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 23)
01-08-2017 Quyết định số 1178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và phối hợp quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 32)
07-08-2017 Quyết định số 1205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017. (từ trang 33 đến trang 35)
08-08-2017 Quyết định số 1215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận khu vực miền Nhân Hậu thuộc xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân là đô thị loại V. (trang 36)
08-08-2017 Quyết định số 1216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân là đô thị loại V. (trang 37)
08-08-2017 Quyết định số 1217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng là đô thị loại V. (trang 38)
08-08-2017 Quyết định số 1218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng là đô thị loại V. (trang 39)
01-08-2017 Quyết định số 1171/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế điều hành, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam. (từ trang 40 đến trang 56)
18-08-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 57 đến trang 58)
3,719,388 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner