Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 05 xuất bản ngày 28-04-2018: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-02-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. (từ trang 03 đến trang 15)
30-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. (từ trang 16 đến trang 28)
20-04-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 29 đến trang 35)
05-02-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. (từ trang 36 đến trang 38)
26-04-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. (từ trang 39 đến trang 41)
21-03-2018 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Giải phóng mặt bằng vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý. (từ trang 42 đến trang 44)
3,940,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner