Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 07 xuất bản ngày 31-07-2018: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-05-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1085/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 05/10/2006, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (trang 03)
23-05-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 04 đến trang 05)
19-06-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 06 đến trang 15)
20-07-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 16 đến trang 25)
20-04-2018 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành thuộc Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 27)
20-04-2018 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành thuộc Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 29)
27-06-2018 Quyết định số 1077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam. (trang 30)
29-06-2018 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 32)
29-06-2018 Quyết định số 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý. (từ trang 33 đến trang 34)
30-07-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh. (từ trang 35 đến trang 39)
31-07-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 40 đến trang 42)
3,939,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner