Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 09 xuất bản ngày 11-08-2018: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi một số quy định về Hương ước, quy ước. (trang 03)
01-08-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 05)
01-08-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 06)
01-08-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 07)
01-08-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 14)
01-08-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 16)
01-08-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 17 đến trang 18)
01-08-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019. (từ trang 19 đến trang 20)
10-08-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 25)
17-07-2018 Quyết định số 1236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. (từ trang 26 đến trang 40)
3,940,019 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner