Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 10 xuất bản ngày 18-08-2018: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 17)
11-08-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc. (từ trang 18 đến trang 19)
17-08-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 20 đến trang 26)
17-08-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 27 đến trang 37)
10-08-2018 Quyết định số 1385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bình Lục trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. (từ trang 38 đến trang 40)
10-08-2018 Quyết định số 1386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Phủ Lý trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. (từ trang 41 đến trang 43)
10-08-2018 Quyết định số 1387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Liêm trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. (từ trang 44 đến trang 46)
10-08-2018 Quyết định số 1389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Duy Tiên trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. (từ trang 47 đến trang 49)
10-08-2018 Quyết định số 1390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bảng trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. (từ trang 50 đến trang 52)
10-08-2018 Quyết định số 1391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lý Nhân trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. (từ trang 53 đến trang 55)
3,940,129 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner