Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 13 xuất bản ngày 05-09-2018: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
31-08-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 05 đến trang 08)
05-07-2018 Quyết định số 1129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 09 đến trang 16)
16-07-2018 Quyết định số 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. (từ trang 17 đến trang 47)
16-07-2018 Quyết định số 1230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 52)
01-08-2018 Quyết định số 1298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 54)
01-08-2018 Quyết định số 1299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. (từ trang 55 đến trang 58)
01-08-2018 Quyết định số 1300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. (từ trang 59 đến trang 62)
01-08-2018 Quyết định số 1302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. (từ trang 63 đến trang 65)
01-08-2018 Quyết định số 1303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (từ trang 66 đến trang 68)
23-08-2018 Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Nhân Mỹ với Trường Trung học cơ sở xã Nhân Mỹ thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. (từ trang 69 đến trang 70)
24-08-2018 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Phủ Lý với Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 71 đến trang 75)
31-08-2018 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Tiên Ngoại với Trường Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. (từ trang 76 đến trang 77)
3,940,301 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner