Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 14 xuất bản ngày 12-09-2018: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-09-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 12)
05-09-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 14)
12-07-2018 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Nam. (trang 15)
24-08-2018 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bình Lục với Trung tâm Y tế huyện Bình Lục trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 16 đến trang 20)
24-08-2018 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Duy Tiên với Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 21 đến trang 25)
24-08-2018 Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Kim Bảng với Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 26 đến trang 30)
24-08-2018 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lý Nhân với Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 31 đến trang 35)
24-08-2018 Quyết định số 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Liêm với Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 36 đến trang 40)
07-09-2018 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Kim Bảng. (trang 41)
07-09-2018 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Duy Tiên. (trang 42)
07-09-2018 Quyết định số 1610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Phủ Lý. (trang 43)
31-08-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục - đào tạo năm học 2018-2019. (từ trang 44 đến trang 46)
3,939,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner