Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 05-10-2018: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-09-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 10)
05-09-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà nam. (từ trang 11 đến trang 13)
03-08-2018 Quyết định số 1311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 89)
05-09-2018 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” tỉnh Hà Nam năm 2018. (trang 90)
17-09-2018 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Liêm Thuận với Trường Trung học cơ sở xã Liêm Thuận thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (từ trang 91 đến trang 92)
26-09-2018 Quyết định số 1725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. (từ trang 93 đến trang 108)
26-09-2018 Quyết định số 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. (từ trang 109 đến trang 110)
3,940,063 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner