Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 09-01-2019: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
20-12-2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 05 đến trang 07)
20-12-2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 23)
20-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. (trang 24)
25-12-2018 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. (từ trang 25 đến trang 93)
02-01-2019 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. (từ trang 94 đến trang 96)
02-01-2019 Quyết định số 08/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. (từ trang 97 đến trang 98)
02-01-2019 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. (từ trang 99 đến trang 103)
02-01-2019 Quyết định số 10/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (từ trang 104 đến trang 106)
02-01-2019 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. (từ trang 107 đến trang 109)
02-01-2019 Quyết định số 12/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. (từ trang 110 đến trang 111)
3,935,196 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner