Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 20-03-2019: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-02-2019 Quyết định số 1/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 14)
16-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019. (từ trang 15 đến trang 20)
07-03-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 23)
22-01-2019 Quyết định số 167/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức thành phố Phủ Lý. (trang 24)
22-01-2019 Quyết định số 168/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép sáp nhập Hội Châm cứu tỉnh Hà Nam vào Hội Đông y tỉnh Hà Nam. (trang 25)
04-03-2019 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2014 - 2018. (từ trang 26 đến trang 118)
06-03-2019 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Duy Tiên. (trang 119)
3,935,397 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner