Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 xuất bản ngày 10-04-2019: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-03-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 10)
21-03-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01tháng. (từ trang 11 đến trang 18)
26-03-2019 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam. (trang 19)
26-03-2019 Quyết định số 523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Hà Nam. (từ trang 20 đến trang 21)
04-04-2019 Quyết định số 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bình Lục . (từ trang 22 đến trang 24)
09-04-2019 Quyết định số 589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn thành viên, sửa đổi một số điều Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020. (từ trang 25 đến trang 26)
08-03-2019 Quyết định số 404/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở chất lượng cao. (trang 27)
08-03-2019 Quyết định số 405/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở chất lượng cao. (trang 28)
12-03-2019 Quyết định số 423/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 29 đến trang 31)
19-03-2019 Quyết định số 471/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam. (từ trang 32 đến trang 33)
19-03-2019 Quyết định số 472/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 34 đến trang 39)
21-03-2019 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Lý Nhân. (trang 40)
3,935,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner