Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 09 xuất bản ngày 10-06-2019: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-05-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận . (từ trang 03 đến trang 24)
16-05-2019 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thành phố Phủ Lý. (từ trang 25 đến trang 30)
07-06-2019 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 36)
05-06-2019 Quyết định số 1031/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. (từ trang 37 đến trang 44)
05-06-2019 Quyết định số 1032/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. (từ trang 45 đến trang 48)
06-06-2019 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông. (trang 49)
06-06-2019 Quyết định số 1047/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. (trang 50)
06-06-2019 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. (trang 51)
10-06-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 52 đến trang 55)
3,935,238 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner