Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 4-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2007 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 tỉnh Hà Nam. 
30-03-2007 Quyết định số 361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt" đề án phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010”. 
30-03-2007 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đào tạo nghề giai đoạn 2006-2010 tỉnh Hà Nam. 
30-03-2007 Quyết định số 359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2006-2010 tỉnh Hà Nam. 
29-03-2007 Quyết định số 354/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 
16-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở vững mạnh giai đoạn 2007 - 2010. 
14-03-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bênh và phát triển đàn gia súc gia cầm năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,724,206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner