Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 7-2007: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2007 Quyết định số 862/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập BCĐ rà soát công tác quản lý hành chính vê thuế chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
20-07-2007 Quyết định số 856/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ tự quản trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
20-07-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
17-07-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp năm 2008. 
17-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành qui định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008-2010 tỉnh Hà Nam. 
17-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
12-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
06-07-2007 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh. 
06-07-2007 Quyết định số 810/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. 
06-07-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thi hành luật cư trú. 
22-06-2007 Quyết định số 762/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 huyện Thanh Liêm. 
22-06-2007 Quyết định số 752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà ở 1 tầng mái bằng. 
18-06-2007 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
15-06-2007 Quyết định số 726/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt huyện Kim Bảng. 
08-06-2007 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Nam. 
08-06-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định tổ chức các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
22-05-2007 Quyết định số 577/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường Trung cấp nghề kỹ thuật cao quốc tế. 
21-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thể dục thể thao. 
16-05-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,724,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner