Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 12-2008: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009. 
16-12-2008 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hà Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2008 - 2012. 
11-12-2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2009. 
11-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân. 
11-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v đề nghị thành lập thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. 
11-12-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v đặt tên đường, tên phố tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. 
11-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đổi tên, đặt tên đường, tên phố và các công trình công cộng tại thành phố Phủ Lý. 
11-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện tại Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh. 
11-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. 
11-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh. 
11-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
11-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2009. 
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007. 
11-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
08-12-2008 Quyết định số 1531/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ III. 
08-12-2008 Quyết định số 1530/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2008 - 2009. 
08-12-2008 Quyết định số 1525/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tỉnh Hà Nam. 
08-12-2008 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung, thay đổi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. 
01-12-2008 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc. 
01-12-2008 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tỉnh Hà Nam. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,283 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner