Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 4-2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-04-2008 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. 
14-04-2008 Quyết định số 455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình văn hoá – thể thao về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý. 
14-04-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
19-03-2008 Quyết định số 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. 
19-03-2008 Quyết định số 370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 
19-03-2008 Quyết định số 369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Sở Y tế. 
19-03-2008 Quyết định số 368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sáp nhập Ban Tôn giáo và Ban Thi đua – Khen thưởng vào Sở Nội vụ. 
19-03-2008 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Công thương. 
19-03-2008 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. 
19-03-2008 Quyết định số 365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
07-03-2008 Quyết định số 306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 
25-02-2008 Quyết định số 264/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản trong lĩnh vực Tư pháp. 
18-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất. 
18-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. 
15-02-2008 Quyết định số 256/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận "Chuẩn Quốc gia về Y tế xã" năm 2007. 
14-02-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn lao động trong khai thác, chế biến vật liệu xây dựng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,939,985 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner