Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 6-2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-06-2008 Quyết định số 731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Kim Bảng. 
23-06-2008 Quyết định số 730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Lý Nhân. 
23-06-2008 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thanh Liêm. 
23-06-2008 Quyết định số 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thị xã Phủ Lý. 
23-06-2008 Quyết định số 727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Duy Tiên. 
23-06-2008 Quyết định số 726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Bình Lục. 
23-06-2008 Quyết định số 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 
17-06-2008 Quyết định số 689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu ba quỹ năm 2008. 
16-06-2008 Quyết định số 680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam. 
16-06-2008 Quyết định số 678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống mù loà tỉnh Hà Nam. 
11-06-2008 Quyết định số 664/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trường tiểu học Trần Hưng Đạo. 
11-06-2008 Quyết định số 661/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. 
10-06-2008 Quyết định số 659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 
06-06-2008 Quyết định số 651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 
30-05-2008 Quyết định số 623/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. 
28-05-2008 Đề án số 725/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
28-05-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
22-05-2008 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Lục - huyện Bình Lục. 
22-05-2008 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển và sáp nhập Trung tâm tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 
19-05-2008 Kế hoạch số 656/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn thiện, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,923,306 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner