Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 7-2008: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
16-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
15-07-2008 Quyết định số 812/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hà Nam. 
11-07-2008 Công văn số 976/UBND-GTXD của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP. 
10-07-2008 Quyết định số 802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp nghề kỹ thuật cao Quốc tế. 
10-07-2008 Quyết định số 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp nghề kỹ thuật cao Quốc tế. 
09-07-2008 Quyết định số 793/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Quy định quản lý, điều hành và quy chế hoạt động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 
08-07-2008 Quyết định số 790/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh. 
08-07-2008 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm CN - TTCN Bình Lục - huyện Bình Lục. 
03-07-2008 Quyết định số 778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuyển quyền quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn từ Phòng Y tế huyện, thành phố về Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 
03-07-2008 Quyết định số 777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Phủ Lý thành Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý. 
03-07-2008 Quyết định số 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Lục thành Trung tâm Y tế huyện Bình Lục. 
03-07-2008 Quyết định số 775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Duy Tiên thành Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên. 
03-07-2008 Quyết định số 774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kim Bảng thành Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng. 
03-07-2008 Quyết định số 773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lý Nhân thành Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. 
03-07-2008 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thanh Liêm thành Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. 
30-06-2008 Quyết định số 758/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền quản lý tổ chức Hội. 
27-06-2008 Quyết định số 753/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Hà Nam thành công ty cổ phần. 
26-06-2008 Quyết định số 745/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp giải quyết chế độ mai táng phí và quy định về hồ sơ để giải quyết. 
26-06-2008 Quyết định số 742/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hà Nam (Hà Nam E.City), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,629,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner