Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 8-2008: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. 
05-08-2008 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của thành phố Phủ Lý đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 931/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Thanh Liêm đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Lý Nhân đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Kim Bảng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 928/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Duy Tiên đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Bình Lục đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 926/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
01-08-2008 Quyết định số 907/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công nhận hạng trường đối với Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. 
01-08-2008 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH V/v công nhận hạng trung tâm dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Liêm. 
01-08-2008 Quyết định số 905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Sao - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. 
29-07-2008 Quyết định số 898/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Quảng cáo - Dịch vụ phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam. 
29-07-2008 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam. 
24-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước. 
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
23-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 
23-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2009. 
23-07-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 
23-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,578,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner