Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 02-2010: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-02-2010 Quyết định số 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2010 V/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2010. 
01-02-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kết quả phân loại khu vực đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên và phân loại đường thuộc địa bàn các thị trấn huyện Duy Tiên năm 2010. 
19-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. 
18-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. 
12-01-2010 Quyết định số 38/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Nam. 
12-01-2010 Quyết định số 36/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Hoà Mạc (giai đoạn 1), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,724,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner