Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 4-2010: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-04-2010 Quyết định số 442/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Tiểu ban Tổ chức chỉ đạo và thực hiện chương trình "Thăng Long - Hồn thiêng sông núi". 
15-04-2010 Quyết định số 389/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam. 
15-04-2010 Quyết định số 387/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Hà Nam năm 2010. 
15-04-2010 Quyết định số 383/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. 
15-04-2010 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban điều phối thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hà Nam. 
15-04-2010 Quyết định số 381/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 
12-04-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam. 
12-04-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề tỉnh Hà Nam. 
09-04-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam. 
06-04-2010 Quyết định số 348/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
05-04-2010 Quyết định số 342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất vật liệu xây dựng vùng đất bãi ven sông Hồng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất vật liệu xây dựng vùng đất bãi ven sông Hồng (2009 - 2015) của huyện Lý Nhân. 
31-03-2010 Quyết định số 327/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đại học Hà Nam. 
31-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kết quả phân loại khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và phân loại đường huyện Thanh Liêm năm 2010. 
31-03-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
25-03-2010 Quyết định số 304/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014. 
25-03-2010 Quyết định số 303/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh Hà Nam. 
23-03-2010 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. 
22-03-2010 Quyết định số 293/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,724,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner