Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 5-2010: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2010 Quyết định số 544/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu phát triển đô thị, cụm công nghiệp thuộc thị trấn Bình Mỹ và xã An Mỹ, huyện Bình Lục. 
27-05-2010 Công văn số 685/UBND-NC của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý và sử dụng con dấu. 
27-05-2010 Quyết định số 525/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hà Nam. 
27-05-2010 Quyết định số 524/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. 
26-05-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
25-05-2010 Quyết định số 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Phòng Công chứng số II tỉnh Hà Nam. 
25-05-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định quản lý nhà nước về công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
24-05-2010 Quyết định số 509/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh. 
21-05-2010 Quyết định số 507/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia. 
19-05-2010 Quyết định số 504/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. 
18-05-2010 Quyết định số 497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam. 
11-05-2010 Quyết định số 470/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam". 
10-05-2010 Quyết định số 468/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v xếp hạng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam. 
10-05-2010 Quyết định số 467/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v xếp hạng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam. 
10-05-2010 Quyết định số 466/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v xếp hạng Phòng Công chứng số I tỉnh Hà Nam. 
10-05-2010 Quyết định số 465/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm soát giá trên địa bàn tỉnh. 
10-05-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam. 
07-05-2010 Quyết định số 464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch khoáng sản chủ yếu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
06-05-2010 Quyết định số 456/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năn 2020" tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,723,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner