Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 4-2011: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-04-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp các xã, thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2011. 
07-04-2011 Quyết định số 431/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh bổ sung thành phần, nhiệm vụ Đoàn thanh tra tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND tỉnh. 
04-04-2011 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2010 - 2011. 
01-04-2011 Quyết định số 410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập tổ chuyên gia quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 
31-03-2011 Quyết định số 404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
31-03-2011 Quyết định số 402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam. 
31-03-2011 Quyết định số 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 
30-03-2011 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh rượu làng Vọc. 
29-03-2011 Quyết định số 393/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. 
28-03-2011 Quyết định số 376/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh tỉnh Hà Nam. 
28-03-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. 
25-03-2011 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam Về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. 
25-03-2011 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách 9 tháng còn lại năm 2011. 
25-03-2011 Quyết định số 364/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 
25-03-2011 Quyết định số 361/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. 
23-03-2011 Quyết định số 354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý và sử dụng Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Hà Nam”. 
28-02-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,719,509 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner