Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 6-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-06-2011 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
31-05-2011 Quyết định số 621/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình về an toàn lao động - vệ sinh lao động tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 
31-05-2011 Quyết định số 618/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
31-05-2011 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015 ban hành theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
31-05-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
27-05-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND. 
27-05-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam. 
25-05-2011 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay thế, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam. 
24-05-2011 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng xác định phương án giá thu tiền sử dụng đất dự án đô thị và giá đất hoàn trả vốn đầu tư trên địa bàn thành phố Phủ Lý. 
24-05-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam. 
20-05-2011 Kế hoạch số 588/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển Công nghiệp đến năm 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,719,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner