Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 9-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-09-2011 Quyết định số 1111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 
14-09-2011 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án Phát triển lúa gieo thẳng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 
09-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
08-09-2011 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Duy Tiên. 
08-09-2011 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 
30-08-2011 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Kim Bảng. 
26-08-2011 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" tỉnh Hà Nam. 
26-08-2011 Quyết định số 1050/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tỉnh Hà Nam. 
25-08-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
23-08-2011 Quyết định số 1024/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 
17-08-2011 Quyết định số 995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân. 
17-08-2011 Quyết định số 994/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,719,474 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner