Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 11-2012: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ giải quyết thủ tục hành chính. 
21-11-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
20-11-2012 Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Hà Nam. 
20-11-2012 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. 
09-11-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
09-11-2012 Quyết định số 1510/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
09-11-2012 Quyết định số 1509/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
08-11-2012 Quyết định số 1486/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
08-11-2012 Quyết định số 1485/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 
05-11-2012 Quyết định số 1456/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên. 
05-11-2012 Quyết định số 1455/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông. 
05-11-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới và tiếp đón khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
01-11-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
30-10-2012 Quyết định số 1424/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn (2013 - 2016). 
19-10-2012 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cảng sông và Cụm cảng công nghiệp tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,722,884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner