Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 3-2012: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-03-2012 Quyết định số 481/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch năm 2012 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
19-03-2012 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý của tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
13-03-2012 Quyết định số 462/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 
08-03-2012 Quyết định số 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2016. 
05-03-2012 Quyết định số 432/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Giao thông Vận tải. 
05-03-2012 Quyết định số 431/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông. 
05-03-2012 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh. 
22-02-2012 Quyết định số 404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Kim Bảng. 
17-02-2012 Quyết định số 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
17-02-2012 Quyết định số 394/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam thành Trường Trung cấp Y - Dược Hà Nam. 
14-02-2012 Quyết định số 388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trọng lượng riêng đối với khoáng sản thành phẩm không kim loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
14-02-2012 Quyết định số 385/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế. 
14-02-2012 Quyết định số 384/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020”. 
09-02-2012 Quyết định số 361/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Uỷ viên Ban xây dựng Đề án Đại học Hà Nam. 
04-02-2012 Quyết định số 336/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý “Quỹ Khuyến tài” tỉnh Hà Nam. 
04-02-2012 Quyết định số 335/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Vận động “Quỹ Khuyến tài” tỉnh Hà Nam. 
17-01-2012 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,721,793 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner