Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 4-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2012 Quyết định số 522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý phát triển Khu đô thị đại học tỉnh Hà Nam. 
30-03-2012 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam. 
30-03-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011. 
28-03-2012 Quyết định số 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam. 
28-03-2012 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Hà Nam. 
28-03-2012 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 
28-03-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong “Năm an toàn giao thông 2012”. 
27-03-2012 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nam Châu Sơn, xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý. 
26-03-2012 Quyết định số 495/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Liêm Cần-Thanh Bình (Thanh Liêm II). 
26-03-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
22-03-2012 Quyết định số 488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. 
19-03-2012 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 
16-03-2012 Quyết định số 474/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại lô N thuộc Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đồng Văn II. 
15-03-2012 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Lý. 
26-12-2011 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 
26-12-2011 Quyết định số 1694/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,722,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner