Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 4-2013: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2013 Quyết định số 396/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 
10-04-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam. 
01-04-2013 Quyết định số 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013. 
29-03-2013 Quyết định số 343/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam. 
29-03-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh. 
26-03-2013 Quyết định số 327/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
26-03-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tỷ lệ điều tiết tiền thu sử dụng đất dự án đô thị bờ Tây sông Đáy thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
26-03-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013). 
22-03-2013 Quyết định số 316/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. 
19-03-2013 Quyết định số 310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc Sở Tài chính. 
15-03-2013 Quyết định số 299/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý. 
15-03-2013 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên. 
15-03-2013 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Liêm. 
15-03-2013 Quyết định số 296/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Kim Bảng. 
15-03-2013 Quyết định số 295/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Bình Lục. 
15-03-2013 Quyết định số 294/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Lý Nhân. 
14-03-2013 Quyết định số 286/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Liên đoàn bóng bàn tỉnh Hà Nam. 
13-03-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí chợ tại chợ đầu mối gia súc, gia cầm. 
08-03-2013 Quyết định số 268/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Chầu văn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,708,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner