Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 6-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2013 Quyết định số 564/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
30-05-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
30-05-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
30-05-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo. 
28-05-2013 Quyết định số 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển bền vững tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 
28-05-2013 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. 
17-05-2013 Quyết định số 500/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cụm Công nghiệp Hoàng Đông. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,709,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner