Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 10-2014: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-10-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam. 
07-10-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin) trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
02-10-2014 Quyết định số 1045/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh. 
01-10-2014 Quyết định số 1038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
01-10-2014 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam. 
30-09-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
29-09-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về quản lý quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 
29-09-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
29-09-2014 Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số nở rời của đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường từ đá nguyên khai sang đá sau nổ mìn trên địa bàn tỉnh. 
26-09-2014 Quyết định số 1020/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc Sở Tư pháp. 
19-09-2014 Quyết định số 990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
17-09-2014 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2025. 
12-09-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
12-09-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
11-09-2014 Quyết định số 948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
08-09-2014 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,719,437 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner