Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 12-2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-12-2014 Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2015. 
02-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên tổ dân phố thuộc các phường, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
02-12-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2014 - 2015. 
02-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
02-12-2014 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
02-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
02-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
02-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2015. 
02-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2013. 
02-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,719,377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner