Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 02-2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-01-2014 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ và quy định chế độ, chính sách cho Cộng tác viên quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản tại các xã, phường, thị trấn. 
23-01-2014 Quyết định số 127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ hai dịch vụ trong danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND. 
23-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 
23-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét công nhận làng nghề tỉnh Hà Nam. 
23-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
22-01-2014 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
17-01-2014 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
10-01-2014 Quyết định số 42/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
10-01-2014 Quyết định số 41/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. 
10-01-2014 Quyết định số 40/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 
09-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,719,265 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner