Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 10-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-10-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
14-10-2015 Quyết định số 1191/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép đổi tên Liên đoàn Tennis tỉnh Hà Nam. 
13-10-2015 Quyết định số 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
12-10-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai. 
06-10-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Hà Nam. 
05-10-2015 Quyết định số 1150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
02-10-2015 Quyết định số 1141/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 304 tỉnh Hà Nam. 
02-10-2015 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép đổi tên Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam. 
01-10-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,724,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner