Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 12-2015: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
31-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2016 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
30-12-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
25-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
25-12-2015 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các Dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn các huyện, thành phố, tỉnh Hà Nam. 
24-12-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất năm 2016. 
23-12-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
23-12-2015 Quyết định số 1679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2014. 
22-12-2015 Quyết định số 1653/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. 
22-12-2015 Quyết định số 1652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
21-12-2015 Quyết định số 1644/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Hà Nam. 
17-12-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam. 
11-12-2015 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
08-12-2015 Quyết định số 1553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hà Nam năm 2016. 
02-12-2015 Quyết định số 1534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Bò sữa tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,714,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner